Voorzitter Raad van Toezicht Sympany

Voorzitter Raad van Toezicht Sympany

In 2015 fuseerden Stichting Humana en Stichting KICI en sindsdien wordt onder de naam Sympany verder gewerkt aan een betere balans tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textiel-industrie. Door het inzamelen, sorteren en verkopen van circa 23,5 miljoen kilo textiel per jaar komt de opbrengst van deze activiteiten via Stichting Sympany⁺ ten goede aan diverse projecten waarbij zelfredzaamheid en duurzaamheid centraal staan.

Profiel voorzitter en lid Raad van Toezicht

Gestreefd wordt de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat er sprake is van een diversiteit op basis van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond. Affiniteit met duurzaam ondernemen en het hebben van een (actueel) netwerk zijn eveneens van belang.  De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat verschillende deskundigheden aanwezig zijn.

De algemene competenties waaraan door elk lid van de Raad van Toezicht moet worden voldaan zijn de volgende:

 • Het opgedaan hebben van ervaring met bestuurlijke processen, een toezichthoudende rol, management en/of leiding geven in een complexe en/of politieke omgeving;
 • Het beschikken over een zodanig werk- en denkniveau en/of ervaring, dat een strategisch-inhoudelijke inbreng met betrekking tot de stichting kan plaatsvinden;
 • Het in staat zijn resultaatgericht en oplossingsgericht te werken;
 • Het in staat zijn om rekening te houden met de belangen van de medewerkers en overige belanghebbenden;
 • In staat zijn om zodanig te functioneren dat binnen de Raad van Toezicht sprake is van een goede balans;
 • Beschikken over een kritisch en onafhankelijke instelling;
 • Het in teamverband kunnen werken;
 • Beschikken over een analytisch vermogen.

De Raad van Toezicht als geheel streeft ernaar dat er kennis en ervaring aanwezig is op de volgende terreinen:

 • Bedrijfsleven;
 • Openbaar bestuur c.q. kennis van gemeenten, goede toegang tot een nationaal bestuurlijk /politiek netwerk;
 • Financieel-economisch;
 • Marketing en communicatie;
 • Juridische zaken;
 • Branchekennis (traditioneel en innovatief);
 • Gefinancierde projecten.

Voor de vervulling van de vacatures wordt gezocht naar kandidaten met de profielen ervaring op landelijk niveau met openbaar bestuur en een ondernemer uit een product georiënteerde omgeving.

Ten minste één van de twee gezochte kandidaten is een vrouwelijke bestuurder/ toezichthouder.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 15 september 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
15 september 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons