Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen. Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. 

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

Op basis van de aanwezige kennis en ervaring en specifieke aspecten voor het voorzitterschap zijn er de volgende specifieke wensen:

  • Kennis van de zorg- en maatschappelijke dienstverlening;
  • Bindende teamspeler;
  • Sturend op besluitvorming;
  • Werkend vanuit de geformuleerde visie op toezicht en binnen het opgestelde toezichtskader;
  • Beschikt over een relevant bestuurlijk en maatschappelijk netwerk;
  • Ruime ervaring op het gebied van sturing en toezicht van grote organisaties;
  • Natuurlijk gezag;
  • Open persoonlijkheid, consciëntieus en met gevoel voor humor en zelfrelativering.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 13 februari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
13 februari 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons