Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen. Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. 

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

Op basis van de aanwezige kennis en ervaring en specifieke aspecten voor het voorzitterschap zijn er de volgende specifieke wensen:

  • Kennis van de zorg- en maatschappelijke dienstverlening;
  • Bindende teamspeler;
  • Sturend op besluitvorming;
  • Werkend vanuit de geformuleerde visie op toezicht en binnen het opgestelde toezichtskader;
  • Beschikt over een relevant bestuurlijk en maatschappelijk netwerk;
  • Ruime ervaring op het gebied van sturing en toezicht van grote organisaties;
  • Natuurlijk gezag;
  • Open persoonlijkheid, consciëntieus en met gevoel voor humor en zelfrelativering.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 13 februari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
13 februari 2017
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons