Voorzitter Raad van Toezicht Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)

Voorzitter Raad van Toezicht Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)

Het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA) verricht de microbiologische diagnostiek voor 3 ziekenhuizen, 400 huisartsen, GGD, revalidatie-, verpleeg- en verzorgingscentra in Twente en de Gelderse Achterhoek. Het adherentiegebied telt ruim 900.000 inwoners. Met 10 artsen-microbioloog, 1 medisch moleculair microbioloog en ruim 140 medewerkers is het één van de grotere microbiologische laboratoria in Nederland. LabMicTA is ISO 15189 geaccrediteerd. LabMicTA is ambitieus en volop in ontwikkeling. Samenwerking met andere laboratoria zal de goede marktpositie nog verder versterken. 
LabMicTA houdt zich bezig met alles wat met infecties te maken heeft. Dit houdt in: het voorkomen van infecties, het onderzoeken van patiëntmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen die klachten kunnen veroorzaken en het adviseren van de behandelend arts over de optimale behandeling ervan. Naar gelang de soort verwekker wordt het laboratorium globaal in 3 afdelingen onderverdeeld: serologie, moleculaire microbiologie en bacteriologie.

Teneinde beter te kunnen voldoen aan de huidige Governance-eisen van onafhankelijk toezicht, is besloten dat de huidige drie leden van de Raad van Toezicht zullen terugtreden en plaats zullen maken voor een drietal nieuw te benoemen onafhankelijke leden.

Voorzitter Raad van Toezicht

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende algemene competenties te beschikken:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met de doelstelling van de organisatie en beschikken over een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • onafhankelijk kunnen optreden, zonder onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment;
 • beschikken over de nodige kennis en ervaring om als klankbord voor het bestuur te kunnen fungeren;
 • beschikken over de nodige kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • beschikken over de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te kunnen nemen;
 • beschikken over een reflectieve grondhouding;
 • inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij/politiek/bank/cliënten/personeel/externe partijen (privaat en publiek));
 • integriteit, normbesef, zorgvuldigheid;
 • beschikken over een voldoende en voldoende relevant netwerk.

 
Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht gelden de volgende aanvullende profielkenmerken:

 • beschikken over aantoonbare ervaring als voorzitter, bij voorkeur in de rol van bestuurder of toezichthouder;
 • heeft strategisch inzicht en beschikt over reflectievermogen;
 • is een teamspeler met verbindende eigenschappen;
 • is in staat om tegenstellingen te signaleren en te overbruggen;
 • ervaring in het begeleiden van trajecten met betrekking tot schaalvergroting en het aangaan van samenwerking met andere organisaties, in welke vorm dan ook.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo LabMicTA
Status
Positie vervuld
Reageren tot
30 april 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons