Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor de Nederlandse Taal

Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) wordt in de loop van 2016 omgevormd tot een vernieuwd instituut met een bredere taakstelling: het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), de plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het INT is ondergebracht onder de koepel van de Nederlandse Taalunie (NTU) en is gehuisvest in Leiden.

Het is de ambitie van het INT om voor Nederland en Vlaanderen een centrale positie in te nemen op het gebied van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. Het INT heeft een coördinerende rol in een netwerk van instituten en instellingen op het gebied van de Nederlandse taal (Netwerk Nederlandse Taal).

Profiel voorzitter Raad van Toezicht

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter RvT
De voorzitter van de Raad van Toezicht is primus inter pares van de Raad en het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Hij/zij leidt de vergaderingen en ziet toe op adequate agendering, heldere besluitvorming en opvolging van genomen besluiten. Daarnaast ziet primair de voorzitter toe op het tot stand komen en bewaken van een jaaragenda, opdat de zaken die ertoe doen daadwerkelijk ter tafel komen. De voorzitter ondersteunt in voorkomende gevallen de directeur-bestuurder in haar externe relaties, zoals bij het Comité van Ministers, de Interparlementaire Commissie, de beide ministeries en andere belangrijke stakeholders.

Specifieke profielen voor de voorzitter en de leden RvT
De beoogde voorzitter respectievelijk de beoogde leden weet één of meer van de gevraagde deskundigheidsgebieden in ieder geval te combineren met:

  • Een visie gericht op de toekomst van de organisatie (INT);
  • Een heldere visie over hoe de wetenschappelijke wereld werkt op de grens van de samenleving;
  • Een expliciet financieel profiel;
  • Een relevant en toegankelijk netwerk in de politiek;
  • Innovatief denken (vanuit het perspectief van de nieuwe technologische ontwikkelingen);
  • Een strategisch denken (waarbij beleid wordt gebaseerd op de onderliggende visie), met een faire doch constructief-kritische opstelling naar de directie;
  • De voorzitter is daarenboven communicatief sterk, en in staat een gezonde interactie tussen de bestuurder en RvT te faciliteren.

Gegeven de inbedding in de Nederlandse Taalunie heeft het de voorkeur dat er leden zowel afkomstig uit Vlaanderen als uit Nederland zitting hebben in de RvT. Het betekent dat de voorkeur uitgaat naar 2 leden RvT met een Nederlandse achtergrond en 1 lid die afkomstig is uit Vlaanderen. Men opteert in de huidige situatie voor een voorzitter RvT van Nederlandse origine.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 15 augustus 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
15 augustus 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons