Voorzitter Raad van Commissarissen Saver N.V.

Voorzitter Raad van Commissarissen Saver N.V.

Saver N.V. is een regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf en voert diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Ook is Saver Bestuurder van Stichting De Kringloper, die een vijftal Kringloopwinkels in het werkgebied exploiteert. Saver gaat uit van een duurzame bedrijfsvoering waarin kwaliteit, veiligheid, milieu, continuïteit, ‘sociaal’ en kostprijsbeheersing belangrijke thema’s zijn. Saver is in 1999 opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. 

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

Voor de vervulling van een komende vacature wordt gezocht naar een gedreven en ervaren bestuurder met een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Voorts is van belang dat bij de positie passende kandidaten:

 • Gezaghebbend en samenbindend zijn, gericht op consensus in de besluitvorming;
 • Visie hebben op modern doelmatig ondernemerschap;
 • Goed financieel inzicht hebben en ervaring met het beoordelen van financiële rapportages;
 • Sterke onderhandelaars zijn met bij voorkeur ervaring in of met overheidsgedomineerde bedrijven;
 • Ervaring hebben als bestuurder c.q. toezichthouder bij complexe bedrijven en instellingen bij voorkeur ook in overheidssfeer;
 • Visie hebben, strategisch kunnen denken, in staat om – op gepaste afstand tot de Directie – het beleid op betrokken wijze te toetsen;
 • Onderschrijven dat de activiteiten van Saver een primaire overheidstaak betreffen en waken vanuit dat perspectief voor stevige verankering van het overheidsgedomineerde karakter ter borging van een optimale taakvervulling naar de burger;
 • Rekening kunnen houden met alle bij de vennootschap en haar onderneming betrokken belangen;
 • Oog hebben voor klantgericht opereren;
 • Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar beleid en strategie van Saver;
 • Codes voor Corporate Governance en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderschrijven en
 • Een inspirerend klankbord kunnen zijn voor de Directie.

Bij de positie passende kandidaten: 

 • Zijn in de leeftijd tussen 40 en 65 jaar;
 • Staan midden in de maatschappij;
 • Zijn teamspelers;
 • Vervullen geen functies die strijdig zijn met het belang van Saver;
 • Zijn op dit moment niet politiek actief;
 • Beschikken bij voorkeur over een voor Saver relevant netwerk en
 • Hebben een zekere band met de regio. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 19 september 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
19 september 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons