Voorzitter Raad van Commissarissen Movares Group B.V. - profiel Overheidsbestuur

Voorzitter Raad van Commissarissen Movares Group B.V. - profiel Overheidsbestuur

 

Movares is een advies- en ingenieursbureau dat actief is op het gebied van infrastructuur. Movares maakt daarbij gebruik van twee belangrijke kwaliteiten van het bedrijf – innovatief denken en oog hebben voor duurzaamheid. Het bedrijf zoekt steeds naar een duurzame balans tussen wonen, werken, natuur en infrastructuur. De inframarkt is sterk in beweging en Nederland staat gesteld voor een aantal fikse uitdagingen. Bereikbaarheid en mobiliteit, ruimte aan de rivieren, verstedelijking en inrichtingsvraagstukken zijn enkele van deze uitdagingen. Movares opereert als specialist succesvol in deze markt. Van oorsprong in de railmarkt, maar in de afgelopen jaren zijn de water-, infra-, energie-, ruimte- en mobiliteitsmarkt in belang sterk toegenomen.

Voorzitter Raad van Commissarissen - profiel Overheidsbestuur

Voor de vervulling van de aanstaande vacature wordt gezocht naar een gedreven en ervaren bestuurder die haar/zijn sporen – mede – heeft verdiend in een publieke organisatie en een relevant netwerk heeft in de overheid.

Specifieke eisen voor de rol van voorzitter

  • Kennis en ervaring betreffende structurering van complexe organisaties.
  • Inzicht in (publieke) geldstromen en markten.
  • Kennis en ervaring op het gebied van strategische positionering, portfolio-ontwikkeling en verandermanagement, van strategieontwikkeling via communicatie naar implementatie.  
  • Natuurlijk overwicht en goede vergadertechniek bij voorkeur opgedaan in een voorzittersrol. 
  • Competenties die essentieel zijn voor goede samenwerking binnen de RvC, samen met de Groepsdirectie en met de Directievoorzitter.

De selectiecommissie wil graag het gesprek aangaan met kandidaten die intrinsiek geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om Movares naar een volgende groeifase te begeleiden.
Zowel de RvC als de Groepsdirectie bestaan uit mannelijke leden. Om die reden zou een vrouwelijke voorzitter van de RvC van harte welkom zijn. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
22 januari 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons