Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.

Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.

De coöperatieve vereniging Coöperatie Univé Dichtbij u.a. is statutair gevestigd te Heerenveen. Onder de Coöperatie is naast een verzekeringsbedrijf (Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.) een adviesbedrijf (Univé Dichtbij Advies B.V.) gepositioneerd, alsook een organisatiebedrijf (Univé Dichtbij Organisatie B.V.). Zowel het verzekeringsbedrijf als het adviesbedrijf wordt geëxploiteerd met behulp van het personeel dat wordt ingeleend via het organisatiebedrijf.

Profiel Voorzitter Raad van Commissarissen

De commissaris met het profiel Voorzitter beschikt over brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Tevens beschikt hij/zij over kennis van de activiteiten van de onderneming, althans de vaardigheid en bereidheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven. De Voorzitter beschikt voorts over uitgebreide kennis van corporate governance en heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed en relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. De voorzitter beschikt over natuurlijk gezag en is een bindende en overtuigende persoonlijkheid en in staat de cohesie binnen de RvC te bevorderen en daarbinnen de individuele leden optimaal te laten functioneren (incl. een programma van permanente educatie). De Voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is besluit- en onderhandelingsvaardig. Daarnaast beschikt hij/zij over uitstekende voorzittersvaardigheden. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur.

De voorzitter is primair verantwoordelijk voor een goed functioneren van de RvC. De voorzitter heeft een initiërende rol in geval van problemen bij het functioneren van een lid van de RvC, onderlinge onenigheden of tegenstrijdige belangen bij één of meerdere leden van de RvC, alsmede bij de beoordeling of dergelijke omstandigheden een tussentijds aftreden gebieden.

De voorzitter van de RvC heeft als specifieke taken:

  • de vervulling van het voorzitterschap van de RvC zoals verwoord in de statuten en het reglement;
  • de communicatie met de RvB;
  • het bijwonen van het overleg met de accountant;
  • het voeren van het overleg met eventuele door de Raad van Commissarissen aangestelde externe adviseurs.

De voorzitter is voorts verantwoordelijk voor het op peil houden van de geschiktheid en het tijdig uitvoeren van de periodieke (zelf)evaluaties.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
18 december 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons

Volg ons