Voorzitter LTO Noord Glaskracht / LTO Glaskracht Nederland

Voorzitter LTO Noord Glaskracht / LTO Glaskracht Nederland

De glastuinbouw is een sterk innovatieve en ondernemersgerichte sector. Glastuinbouw is één van de belangrijke economische motoren van de Nederlandse economie met een grote groeipotentie van de Nederlandse glastuinbouw producten voor de mondiale consumenten. De Nederlandse productiewaarde bedraagt 6,8 miljard euro en de glastuinbouw biedt met 65.000 fte in Nederland werkgelegenheid aan 110.000 mensen. Daarnaast hebben de eindproducten uit de glastuinbouw een grote bekendheid bij de samenleving en is er tevens een grote maatschappelijke bekendheid van de waarde voor groen producten zoals hun bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de samenleving. 
LTO Glaskracht Nederland vertegenwoordigt 70% van het totale glastuinbouwareaal. 
In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, innovatie en onderzoek voor de aangesloten glastuinbouw ondernemers.

Gezocht wordt naar een Voorzitter m/v met de navolgende competenties en ervaring:

 • een natuurlijke autoriteit en een motiverende en stimulerende persoonlijkheid met een sterke affiniteit voor ondernemerschap;
 • in staat slagvaardig te functioneren in een complexe omgeving;
 • zich daarbij onafhankelijk opstelt met een open en transparante bestuursstijl;
 • een verbindend en integer persoon met gevoel voor intermenselijke dynamiek;
 • een netwerker en lobbyist pur sang die de verbinding weet te maken en de vertaalslag van de belangen van de leden naar beleid;
 • het verschil kan maken in politiek Den Haag waarbij een eventuele confrontatie niet uit de weg wordt gegaan en indien nodig soms zelfs wordt opgezocht;
 • in staat om ook op EU terrein in Brussel de belangen te behartigen;
 • (bestuurlijke) netwerken onderhoudt en deze uitbouwt op vooral het landelijke niveau;
 • sturing en uitvoering geeft aan het beleidsprogramma “Verantwoorde glastuinbouw” en dit zowel intern als extern (uit)draagt om de ontwikkelingen en veranderingen in de sector en de organisatie mede te monitoren en beheren;
 • een (bestuur)visie kan vertalen in lange-termijn doelstellingen en een strategische planning kan opstellen voor het realiseren van deze doelstellingen; de koers en besluiten kan uitdragen naar de leden;
 • gevoel heeft voor scheiding en balans tussen collectief belang en individueel voordeel voor ondernemers, en in staat is om een maatschappelijk belang te vertalen in lange termijn acties voor de sector;
 • overzicht heeft over het geheel van bestuurs- en organisatieprocessen;
 • op ontwikkelingen anticipeert en de belangen van LTO Glaskracht Nederland en de leden in andere samenwerkingsverbanden, zowel regionaal als landelijk, effectief en met resultaat behartigt;
 • politieke en bestuurlijke prioriteiten herkent en hierop inspeelt door positionering van LTO Glaskracht Nederland en haar activiteiten;
 • beschikkend over goede sociale vaardigheden;
 • een krachtig communicator, ook via sociale media.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 23 maart 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
23 maart 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons