Voorzitter bestuur Nationaal Register

Voorzitter bestuur Nationaal Register

De Stichting Nationaal Register is in 2002 door CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW opgericht. Haar doel is de bevordering van de kwaliteit van het commissariaat in Nederland met als uitgangspunt het Rijnlandse model waarin rekening wordt gehouden met belanghebbenden bij bedrijven en instellingen in de in de samenleving.  Als Governance Kenniscentrum werkt de Stichting Nationaal Register nauw samen met NR Search & Advisory B.V. en NR Academy B.V. die werkzaam zijn op respectievelijk het terrein van de search & bemiddeling bij vacatures van commissarissen en toezichthouders en hun opleiding en bijscholing. 

Wij zoeken naar een nieuwe Voorzitter van het Bestuur

Algemeen
Bestuurders van Stichting Nationaal Register:
  • Hebben relevante ervaring als commissaris/toezichthouder en/of werken c.q. hebben gewerkt als bestuurder/directeur met commissarissen/toezichthouders.
  • Hebben gedegen kennis van en ervaring met de toepassing van de beginselen van good Governance.
  • Hebben een eigentijdse blik op het commissariaat en het toezicht/besturen.
  • Handelen zonder last of ruggespraak en zijn onafhankelijk.
  • Onderschrijven het stakeholdersmodel zoals dat in Nederland wordt gehanteerd; zij hebben oog voor de belangen van alle relevante stakeholders van bedrijven en instellingen in de particuliere/private en de (semi)publieke sector. 
 
Vacature voorzitter, gewenste ervaringen/deskundigheid:
  • Voorzitterservaring.
  • Bruggenbouwer, boegbeeld, collegiaal voorzitter.
  • Aimabel en constructief.
  • Deskundigheid om wetenschappelijke projecten te begeleiden.
  • Relevante actuele toezichtfuncties & bestuursfuncties.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

vacature Nationaal Register
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
24 oktober 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons