(Vice)voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV, tevens voorzitter raad van toezicht KRO

(Vice)voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV, tevens voorzitter raad van toezicht KRO

KRO-NCRV is een mediaorganisatie die midden in de samenleving staat met een maatschappelijk relevant geluid. KRO-NCRV maakt programma’s voor radio, TV en online die verbinden, inspireren en duiden. Programma’s waarin mensen zelf hun verhaal kunnen vertellen. Verhalen die ertoe doen, die bijdragen tot begrip en inspireren bij het richting geven aan je eigen leven of dat van anderen. Onze programma’s zijn herkenbaar aan kwaliteit, respect, betrokkenheid, authenticiteit en vernieuwing. 
De Vereniging KRO-NCRV is op 1 januari 2014 ontstaan bij de fusie van de omroepbedrijven van de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV.

KRO is een ledenvereniging die de katholieke traditie wil verbinden met hedendaagse vraagstukken. Door mensen onder andere via media met elkaar in contact te brengen en te verbinden inspireert de KRO daarbij tot Goed Leven.

Door de KRO ledenraad en de NCRV verenigingsraad worden elk 3 kandidaten voorgedragen voor de raad van toezicht KRO-NCRV, het zevende lid wordt voorgedragen door de ondernemingsraad KRO-NCRV. De drie kandidaten voorgedragen door de ledenraad KRO vormen tevens de raad van toezicht KRO. De drie kandidaten voorgedragen door de verengingsraad NCRV vormen tevens de raad van toezicht NCRV.

Het (vice)voorzitterschap van de raad van toezicht KRO-NCRV wordt roulerend ingevuld door de voorzitter van de raad van toezicht KRO en de voorzitter van de raad van toezicht NCRV. 

(Vice)voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV, tevens voorzitter raad van toezicht KRO:

  • beschikt over strategisch denkvermogen;
  • kan leidinggeven aan de raad van toezicht;
  • kan voldoende distantie tot de statutaire directie houden en de bestuurlijke taken bij de statutaire directie laten;
  • kan leiding geven aan de vergaderingen van de federatieraad en de ledenraad;
  • heeft overwicht en visie;
  • kan het toezichtbeleid vorm geven;
  • is in staat de raad van toezicht als eenheid te laten functioneren;
  • is in staat om goede samenwerking binnen de raad van toezicht en de federatieraad alsook tussen de organen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV (statutaire directie, raad van toezicht en federatieraad) te bevorderen;
  • kan goed met de media omgaan;
  • kan de organisatie in voorkomende gevallen naar buiten vertegenwoordigen.

 
Een kandidaat onderschrijft de missie en de doelstellingen van KRO-NCRV en KRO en is in staat met zijn/haar kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het bewaken van de identiteit, de strategische en de financiële koers. Een kandidaat heeft een katholieke achtergrond, is verbonden met de katholieke geloofstraditie en heeft een zichtbaar katholiek profiel. 
Een kandidaat is een ervaren bestuurder/toezichthouder in complexe omgevingen met een netwerk in de politiek. Beschikt over de politiek-bestuurlijke competenties en/of de juridische competenties zoals opgenomen in het profiel en heeft bij voorkeur expertise op het terrein van de media. Een kandidaat heeft kennis van het internationale medialandschap, de rol van de publieke omroep en het functioneren van de autonome omroepverenigingen daarbinnen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo KRO-NCRV
Status
Positie vervuld
Reageren tot
5 februari 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons