(Vice-) Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV, tevens voorzitter Raad van Toezicht NCRV

(Vice-) Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV, tevens voorzitter Raad van Toezicht NCRV

KRO-NCRV is een mediaorganisatie die midden in de samenleving staat met een maatschappelijk relevant geluid. KRO-NCRV maakt programma’s voor radio, TV en online die verbinden, inspireren en duiden. 
De Vereniging KRO-NCRV is op 1 januari 2014 ontstaan bij de fusie van de omroepbedrijven van de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV. 
NCRV is een ledenvereniging die zich laat inspireren door het protestants-christelijke gedachtegoed, zich inzet voor de kwaliteit van de samenleving en dat van oudsher via de media wil bewerkstelligen. Daarbij is haar kernbelofte: ‘inspireren tot samen leven’. We zijn: Samen op de Wereld. 

Door de NCRV verenigingsraad en de KRO ledenraad worden elk 3 kandidaten voorgedragen voor de raad van toezicht KRO-NCRV, het zevende lid wordt voorgedragen door de ondernemingsraad KRO-NCRV. De drie kandidaten voorgedragen door de verengingsraad NCRV vormen tevens de raad van toezicht NCRV. De drie kandidaten voorgedragen door de ledenraad KRO vormen tevens de raad van toezicht KRO. 
Het (vice-)voorzitterschap van de raad van toezicht KRO-NCRV wordt roulerend ingevuld door de voorzitter van de raad van toezicht NCRV en de voorzitter van de raad van toezicht KRO. 

(Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV, tevens voorzitter raad van toezicht NCRV:

  • beschikt over strategisch denkvermogen;
  • kan leidinggeven aan de raad van toezicht;
  • kan voldoende distantie tot de statutaire directie houden en de bestuurlijke taken bij de statutaire directie laten;
  • kan leiding geven aan de vergaderingen van de federatieraad en de verenigingsraad;
  • heeft overwicht en visie;
  • kan het toezichtbeleid vorm geven;
  • is in staat de raad van toezicht als eenheid te laten functioneren;
  • is in staat om goede samenwerking binnen de raad van toezicht en de federatieraad alsook tussen de organen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV (statutaire directie, raad van toezicht en federatieraad) te bevorderen;
  • kan goed met de media omgaan;
  • kan de organisatie in voorkomende gevallen naar buiten vertegenwoordigen.

Een kandidaat herkent zich in en voelt zich verbonden met de protestantse geloofstraditie. 
Een kandidaat is een ervaren bestuurder in complexe omgevingen. Beschikt over de politiek-bestuurlijke competenties en/of de juridische competenties zoals opgenomen in het profiel en heeft bij voorkeur expertise op het terrein van de media. De kandidaat heeft affiniteit met of ervaring in de wereld van de publieke omroep. 
Gelet op de huidige samenstelling van de raad van toezicht KRO-NCRV/raad van toezicht NCRV gaat voor de vacante positie de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidate, waarbij de diversiteit van de raad van toezicht beter zichtbaar wordt.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 11 februari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
11 februari 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons