Twee leden Raad van Toezicht Museum voor Communicatie

Twee leden Raad van Toezicht Museum voor Communicatie

Het museum bestaat sinds 1929. Gestart als Postmuseum, het bedrijfsmuseum van het Staatsbedrijf der PTT en in 1999 hernoemd als Museum voor Communicatie. Hoewel de postwaardenverzameling van Pieter Waller de basis van de collectie vormt, heeft het Museum de afgelopen jaren een enorme metamorfose doorgemaakt naar COMM, het museum voor communicatiecultuur én (immaterieel) erfgoed.
Achtergrond van de metamorfose zijn de enorme veranderingen van het afgelopen decennium in de wereld van communicatie door technologische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. Dit maakt communicatie zowel makkelijker als complexer en heeft direct consequenties voor de wijze waarop wij communiceren. Goed communiceren is een kunst.

Twee leden Raad van Toezicht

Er wordt gezocht naar twee kandidaten die voldoen aan de in het profiel (zie via de knop 'Profiel downloaden') genoemde algemene profieleisen en daarenboven gezamenlijk de navolgende profielen en eisen afdekken:

Profiel: Museale kennis en ervaring, inclusief sales en marketing, fondsenwerving en sponsoring

 • heeft kennis en ervaring met musea en op het gebied van programmering en de opbouw van (digitale) collecties;
 • ervaring in de sales en marketing, bij voorkeur in grote of middelgrote onderneming, not for profit, of in de museale wereld;
 • heeft kennis sponsoring/partnerschappen (bedrijven) en crowdfunding, toetst en adviseert op dit terrein;
 • heeft kennis van fondsenwerving (private fondsen en stichtingen), subsidies/revolverende fondsen (overheid) en particulieren (mecenaat) toetst en adviseert op dit terrein;
 • kennis en ervaring met horeca en hospitality en zaalverhuur;
 • heeft het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder met betrekking tot programmering en collectie;
 • kan goed netwerken en heeft een goed persoonlijk relevant netwerk bij musea, instituten en overheden op het vakgebied.

 
Profiel: Communicatiecultuur, multimedia en educatie 

 • is visionair op het gebied van communicatiecultuur, educatie, het maatschappelijk debat en de processen van maatschappelijke verandering; 
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van educatie; 
 • heeft het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder met betrekking tot programmering en educatie; 
 • heeft ervaring met en/of is actief betrokken bij de professionele ontwikkelingen op het gebied van multimedia en communicatie(cultuur); 
 • heeft bij voorkeur een wetenschappelijke- of onderzoeksachtergrond op het gebied van multimedia/communicatie(cultuur); 
 • beschikt over breed maatschappelijk persoonlijk netwerk, ook in de digitale wereld; 
 • kan effectieve relaties met anderen ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op het begrip van andermans perspectief en belangen (zowel binnen de organisatie als daarbuiten; 
 • heeft een cultureel ondernemende signatuur met bij voorkeur een focus op communicatie/educatie.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo Museum voor Communicatie
Status
Positie vervuld
Reageren tot
23 februari 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons

Volg ons