Penningmeester het Nederlandse Rode Kruis Den Haag

Penningmeester het Nederlandse Rode Kruis Den Haag

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit ruim 28.000 vrijwilligers, 500.000 leden en donateurs, 23.000 collectanten en 38.000 Ready2Helpers. De vrijwilligers worden in hun activiteiten ondersteund door ruim 400 beroepskrachten. In totaal telt het Nederlandse Rode Kruis 241 afdelingen, 25 districten en 6 Caribische afdelingen. Met hun vrijwilligers en Rode Kruis verenigingen in 190 landen werkt het Rode Kruis aan het versterken van gemeenschappen voor, tijdens en na een crisissituatie. Zodat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en niemand in nood alleen staat. Op basis van respect en medemenselijkheid.

Door het volgens rooster per juli 2018 aftreden van de huidige penningmeester en het tussentijdse vertrek van het algemeen bestuurslid met de portefeuille Internationale Hulpverlening (IH), is het Nederlandse Rode Kruis op dit moment op zoek naar twee bestuursleden. Een penningmeester en een bestuurder met de portefeuille (IH). 
Eén van de twee vacatures dient ingevuld te worden door een kandidaat met een niet-Nederlandse achtergrond.

Penningmeester 

  • Kennis, ervaring en affiniteit met betrekking tot de vakgebieden financieel beleid, risicomanagement, interne beheersing en bedrijfsorganisatie, bij voorkeur in een rol als toezichthouder.
  • Bij voorkeur ervaring met bovenstaande elementen in een vrijwilligersorganisatie.
  • Veel ervaring met jaarverslaggeving en externe accountantscontrole van fondsenwervende instelling is een pré.
  • Kennis/ ervaring met het inrichten en monitoren van (ICT) processen.
  • Kennis/ ervaring met juridische zaken is een pré.
  • Beschikbaar voor vergaderingen van de audit commissie (5 per jaar), de beheercommissie solidariteitsreserve (4 per jaar)  en, mede in het kader van de contacten met de vrijwilligersorganisatie, het districtspenningmeesteroverleg (2 per jaar).
  • Bereidheid om kennis te nemen van of verder te verdiepen in de kenmerken (structuur, processen) van de vrijwilligersorganisatie van het Nederlandse Rode Kruis.
  • Bereidheid om kennis te nemen van of verder te verdiepen in specifieke regelgeving als de situatie daarom vraagt.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
29 oktober 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons