Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum - zorgprofiel, op voordracht CCR

Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum - zorgprofiel, op voordracht CCR

ZorgSpectrum is actief in de zich ontwikkelende branche van zorg en dienstverlening voor mensen met chronische aandoeningen. Zij zijn er voor de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen in een gevorderde fase van een of meer chronische aandoeningen. Het gaat daarbij om mensen met veel voorkomende ziekten als dementie, de ziekte van Parkinson en cardiovasculaire problematiek, maar ook om hen met minder frequent voorkomende aandoeningen als MS en ALS. Deze aandoeningen leiden tot toenemende beperkingen en een afnemende zelfredzaamheid op tal van levensterreinen. Daardoor kunnen we ze levensveranderende aandoeningen noemen.

ZorgSpectrum heeft in 2017 een bestuurswissel gehad, van twee- naar eenhoofdig bestuur. Ook de Raad van Toezicht veranderde van samenstelling, door het aftreden van de voorzitter in verband met het expireren van haar zittingstermijn. Een collega uit de Raad volgde haar op. In 2018 ontstaat er opnieuw een vacature in de Raad door het expireren van de zittingstermijn van het lid Raad van Toezicht dat op voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) was benoemd. Zij heeft een zorgprofiel. Om die redenen is ervoor gekozen om de Centrale Cliëntenraad van ZorgSpectrum te verzoeken kandidaten voor te dragen voor de vacature met een zorgprofiel. De Centrale Cliëntenraad heeft een bindend adviesrecht.

Lid Raad van Toezicht - zorgprofiel, op voordracht CCR

De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de kernwaarden van ZorgSpectrum, hebben affiniteit met ‘zorg’ en hebben voldoende tijd beschikbaar hun rol in te kunnen vullen. 
De leden van de raad hebben bij voorkeur minimaal 7 jaar bestuurlijke en/of strategische ervaring. 
Bij het zorgprofiel geldt dat in elk geval één lid actief is (geweest) in de gezondheidszorg, ‘aan het bed’. Bijvoorbeeld als ziekenhuisdirecteur. Van de leden met een zorgprofiel wordt verwacht dat zij een visie op zorg hebben en de ontwikkelingen op de voet volgen. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo ZorgSpectrum
Status
Positie vervuld
Reageren tot
18 februari 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons