Lid Raad van Toezicht Stichting ViVa! Zorggroep

Lid Raad van Toezicht Stichting ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep is in 2006 ontstaan uit de fusie Partners in de Zorg en Thuiszorg IJmond. Het is een van de grootste dienstverleningsorganisaties in de regio Kennemerland op het gebied van wonen, welzijn en zorg, met 18 intramurale locaties. ViVa! Zorggroep biedt verpleging, verzorging, behandeling, huishoudelijke verzorging, dagbesteding, alarmering en opvolging, specialistische zorg zoals geriatrische revalidatie, centrum jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg 0 tot 4-jarigen, welzijnsactiviteiten, diensten aan huis en informele zorg door o.a. vrijwilligers. ViVa! Zorggroep is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk.

Profiel Lid Raad van Toezicht

ViVa! Zorggroep zoekt op dit moment een lid voor de Raad van Toezicht die oog heeft voor de maatschappelijke veranderingen waaraan toezicht op zorginstellingen onderhevig is. Kandidaten dienen te voldoen aan de in het vorige hoofdstuk genoemde profielschets met betreffende eigenschappen en competenties.

Het RvT-lid neemt zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Dit betekent dat de nodige kennis en deskundigheid op het terrein van HRM (inclusief arbeidsmarkt/opleidingen) worden verwacht. Het spreekt voor zich dat, hoewel de kandidaat na zijn/haar benoeming zonder last of ruggenspraak in de RvT zal functioneren, hij/zij toegankelijk moet zijn voor de OR.

Van de kandidaat wordt tevens verwacht dat hij/zij bekend is met de ontwikkelingen in de zorginstellingen en met name op het gebied van kwaliteit en (patiƫnt-) veiligheid. De kandidaat moet de bereidheid hebben om zitting te nemen in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Voorts is het van belang dat de kandidaat een strategische visie heeft op langetermijnprocessen en ervaring heeft met cultuurveranderingen.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat, bij gelijke geschiktheid van de voor te dragen kandidaat, de voorkeur uit naar een vrouw.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
3 juli 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons