Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is sinds 1958 het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers in de architectenbranche. Het deelnemersbestand bestaat uit circa 7.000 actieven, 12.500 gepensioneerden en 28.000 niet-actieven. Het beheerde vermogen kent een groei van circa 3,3 miljard in 2012 naar circa 4,1 miljard eind 2016.

Sinds 2006 bouwen werknemers van architectenbureaus op basis van een middelloonregeling een aanspraak op, die bij pensionering en overlijden tot uitkering komt. Het fonds beperkt zich in zijn activiteiten tot het verstrekken van deze pensioenuitkeringen en het verrichten van werkzaamheden die daar rechtstreeks verband mee houden. Het fonds voert geen nevenactiviteiten uit.

Lid Raad van Toezicht

  • inzicht in de organisatie van het pensioenfonds;
  • inzicht in de relevante wet- en regelgeving;
  • kennis van pensioenregelingen;
  • affiniteit met interne en externe communicatie door het pensioenfonds;
  • ervaring in communicatie met externe toezichthouders (DNB, AFM);
  • kennis van uitbesteding van vermogensbeheer en administratie;
  • kennis van uitvoeringsinstanties;
  • inzicht in beloningssystematiek;
  • bereidheid om de voorzitterstaak op zich te nemen.

 
Er is een voorkeur voor diversiteit in de samenstelling van de Raad, zowel qua geslacht, achtergrond als leeftijd. In dit licht bestaat er voorkeur voor een vrouw. Bij beoordeling van kandidaten zal evenwel de eis van geschiktheid prevaleren.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 1 maart 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
1 maart 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons