Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer - portefeuille Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie

Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer - portefeuille Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen. Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Lid Raad van Toezicht - portefeuille Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie

Specifieke kenmerken vacature waaraan de kandidaat moet voldoen:

  • Kennis van de organisatie van zorg en het sociaal domein opgedaan als cliënt, dienstverlener of bestuurder; specifiek in de GZ/VG sector;
  • Kennis op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie van de zorg en dienstverlening;
  • Oog voor het geheel maar ook specifiek voor het cliëntenperspectief, ook het perspectief van verwanten en andere naastbetrokkenen moet hierbij niet worden vergeten.
  • Heeft kennis van de WMCZ en heeft medezeggenschap van cliënten en verwanten hoog in het vaandel staan;
  • Persoonlijke ervaring met zorg en ondersteuning;
  • Is in staat in contacten met de raden zijn of haar verhaal in duidelijke taal te vertellen.

De vacature is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad GZ en de Centrale Verwantenraad.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
11 december 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons