Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen. Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Profiel Lid Raad van Toezicht

  • Kennis en ervaring in of met de zorg;
  • Kennis van de organisatie van zorg en welzijn;
  • Kennis van en ervaring met financiële vraagstukken, risico beheersing en controlesystemen als accountant c.q. bedrijfseconoom;
  • Kennis van en ervaring op het gebied van ICT en ICT veiligheid en robotica;
  • Oog voor het geheel maar ook specifiek voor het cliëntenperspectief.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
2 oktober 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons