Lid Raad van Toezicht Stichting Kolom

Lid Raad van Toezicht Stichting Kolom

Kolom is een organisatie met 13 scholen op 15 locaties van drie schoolsoorten in de regio Amsterdam. Schoolsoorten: Speciaal Basisonderwijs (SBO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 3 (SO en VSO ZMLK) en Praktijkonderwijs (PrO).
De scholen wisselen vooral binnen hun schoolsoort kennis en expertise uit. Daarnaast werken de scholen uit verschillende schoolsoorten steeds meer samen. Zo vormen zij gezamenlijk een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen en een bijzonder warme overdracht van de leerling naar de nieuwe school.

Profiel Lid Raad van Toezicht

Algemene profieleisen

 • Instemming met de grondslag, doelstelling en functie van de stichting;
 • Academisch/ HBO denk- en werkniveau;
 • Toezichthoudende kwaliteiten én ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
 • Het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;Het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van Kolom en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen en aan andere leden het op de eigen specifieke deskundigheid gebaseerde oordeel of advies toe te lichten;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kolom stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid (tijdsinvestering: circa twee dagdelen per maand).

 
Aanvullend op deze algemene profieleisen heeft de kandidaat deskundigheid en ervaring op de volgende aspecten:

 • Speciaal en regulier onderwijs PO en VO en/of
 • Bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling en/of
 • Kennis van Human Resources en ervaring met medezeggenschap.


Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 27 maart 2017.

 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
27 maart 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons