Lid Raad van Toezicht Stichting de Zorgboog; profiel vastgoed

Lid Raad van Toezicht Stichting de Zorgboog; profiel vastgoed

De Zorgboog staat klaar voor alle generaties in de regio Zuidoost-Brabant. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij hen terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen, revalidatie, verpleging en verzorging en beschut/beschermd wonen. U vindt de Zorgboog in een woonzorgcentrum bij u in de buurt, in een wijkgebouw of (para)medische praktijk of de medewerkers komen aan huis. Zo krijgt men altijd de beste zorg. 
Dagelijks zetten zo’n 2.400 medewerkers en ongeveer 1.100 vrijwilligers zich in voor de zorg en dienstverlening aan de cliënten en bewoners.

Lid Raad van Toezicht met het profiel "vastgoed"

  • ruime ervaring in toezichthouden;
  • deskundigheid is gewenst op het ontwikkelen van en beleggen in en het beheer van (zorg)vastgoed;
  • beschikt over een breed netwerk binnen relevante stakeholders;
  • het kunnen beoordelen van concrete investeringsvoorstellen evenals het beheer van de totale portefeuille;
  • van deze persoon wordt ook verwacht dat hij een deskundige gesprekspartner is voor de Raad van Bestuur bij vastgoedontwikkeling.

 
Naast deze vacature is er een vacature voor lid RvT met het profiel "financiën" (zie elders op deze site).
Actuele kennis van en ervaring met informatietechnologie wordt gezocht bij één van beide kandidaten. 

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht genieten mannelijke kandidaten de voorkeur evenals een regionale binding. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo de Zorgboog
Status
Positie vervuld
Reageren tot
15 november 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons