Lid Raad van Toezicht St. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West; bedrijfseconomisch profiel

Lid Raad van Toezicht St. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West; bedrijfseconomisch profiel

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren van 0-18 jaar en voert hiermee de jeugdgezondheidszorg-taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) uit in het werkgebied Zuid-Holland West. Er werken circa 260 medewerkers op 28 locaties. Het werkgebied van JGZ heeft ruim 500.000 inwoners, waarvan ca. 118.000 kinderen. JGZ heeft alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast het kind, de jongere en de ouder en gaan uit van hun eigen kracht. Onze medewerkers zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven.

Lid Raad van Toezicht; bedrijfseconomisch profiel

  • financieel/bedrijfseconomische expertise, liefst in het domein van zorg(verzekering); dient in staat te zijn zicht te krijgen op de voor de organisatie van belang zijnde financiële en/of bedrijfseconomische onderdelen en ontwikkelingen;
  • strategisch denkvermogen: het vermogen om zicht te krijgen en te houden op de totale voor de organisatie relevante (deel)markten, consumenten en ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie;
  • visionair denkvermogen: het vermogen om afstand te kunnen nemen van de dagelijkse praktijk en zich te concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid en deze te kunnen koppelen aan de einddoelen van de organisatie. En in staat zijn om het doel van de organisatie in het oog te houden en te bewaken;
  • zowel inzicht als overzicht ten aanzien van de taken en functie van een RvT en de RvB alsmede de Zorgbrede Governancecode;
  • een stevige persoonlijkheid die gewend is in teamverband te opereren;
  • affiniteit met de gezondheidszorg in brede zin;
  • kennis en achtergrond van de aard, omvang en kenmerken van de keten waarbinnen de JGZ haar werkzaamheden verricht.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 11 december 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
11 december 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons