Lid Raad van Toezicht Reinier Haga Groep - profiel financieel

Lid Raad van Toezicht Reinier Haga Groep - profiel financieel

Met ruim 7.500 medewerkers en een omzet van € 900 miljoen vormt de Reinier Haga Groep de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland.
De stichting Reinier Haga Groep is in 2013 ontstaan door de bestuurlijke fusie tussen het HagaZiekenhuis (Den Haag) en het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft). In juni 2015 is het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) toegevoegd aan de Reinier Haga Groep. Momenteel bestaat de Reinier Haga Groep uit deze drie ziekenhuizen, alsook een aantal dochterondernemingen en deelnemingen.
De Reinier Haga Groep biedt thans zorg aan 750.000 mensen die in aanpalende gebieden wonen. De groep telt circa 550 medisch specialisten en biedt aan 200 arts- assistenten een opleidingsplaats. Beide topklinische opleidingsziekenhuizen (Haga en Reinier de Graaf) hebben een lange historie met een vergelijkbare missie: zorg leveren van topkwaliteit. Het LangeLand Ziekenhuis is een basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer waar de patiënten kunnen vertrouwen op hoogwaardige, betaalbare zorg, dichtbij huis.
De drie ziekenhuizen hechten veel waarde aan verbinding met stakeholders in hun verzorgingsgebied. Vanuit de overtuiging dat de combinatie van deze ziekenhuizen elkaar versterkt in een turbulente zorgcontext met respect voor elkaars verschillen, is indertijd de bestuurlijke fusie aangegaan.
De visie en meerwaarde van de Reinier Haga Groep kan als volgt worden samengevat:
- bundeling en versterking van (top)zorg;
- realisatie van duurzame en doelmatige (zorg)processen;
- opleiding van en wetenschappelijk onderzoek door zorgprofessionals.

Door de fusie is de mogelijkheid ontstaan om samen te werken op het terrein van complexe medische behandelingen, zoals chirurgische oncologie, radiotherapie, orthopedie, complexe hart- en vaatzorg, IVF, traumazorg en neurochirurgie.

Door het vertrek van twee leden, waaronder de vicevoorzitter, volgens het rooster van aftreden en het feit dat herbenoeming volgens de Governancecode niet meer mogelijk is, ontstaat een vacature voor een lid van de RvT met financiële deskundigheid om de rol van voorzitter van de financiële auditcommissie te kunnen gaan vervullen. Besloten is het aantal leden van de RvT terug te brengen naar vijf leden.

Lid Raad van Toezicht tevens voorzitter financiële auditcommissie 

De algemene profielkenmerken die voor de gehele RvT zijn opgesteld, moeten leiden tot een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht. Daarbinnen zal voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en doelstellingen van de stichting en de aan haar verbonden rechtspersonen in het bijzonder aanwezig zijn. De raad van toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.

Binnen de raad van toezicht is er sprake van voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. In de onderlinge verhouding opereren de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de RvB onafhankelijk en kritisch.

Specifieke profielkenmerken voor de voorzitter financiële auditcommissie

  • Ruim voldoende ervaring als CFO en/of controlerend accountant in een organisatie met tenminste de omvang en complexiteit van de RHG;
  • Academisch niveau met bij voorkeur opleiding als RA of RC;
  • Affectie met ’corporate governance’ en ervaring als toezichthouder bij voorkeur bij een complexe organisatie;
  • Belangstelling voor, en bij voorkeur kennis van de specifieke problematiek van de financiële en intern-organisatorische beheersing van grote gezondheidsinstellingen, alsmede de motivatie voor permanente educatie op dit gebied;
  • Bestuurlijk ervaren en voorzittersvaardigheden;
  • Actief werkzaam als bestuurder, consultant, accountant en/of toezichthouder.


Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
11 maart 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons

Volg ons