Lid Raad van Toezicht Parc Spelderholt

Lid Raad van Toezicht Parc Spelderholt

Parc Spelderholt is een landelijke organisatie met een bijzondere missie en een uniek ontwikkelingsconcept. Zij richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren tussen 18 en 25 jaar oud met een verstandelijke of andere beperking. Deze studenten zijn veelal schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (ZMLK-VSO). 

Profiel Lid Raad van Toezicht

Van een lid van de Raad van Toezicht worden de volgende kwaliteiten verwacht:

 • affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

 
Van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht worden nog de volgende aanvullende kwaliteiten verwacht:

 • kennis en ervaring met een ondernemende werkomgeving;
 • een goede management-/bestuurlijke achtergrond.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is er een duidelijke voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
12 september 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons