Lid Raad van Toezicht Pameijer - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

Lid Raad van Toezicht Pameijer - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen.

Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Lid Raad van Toezicht - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

  • Communicatief sterk: moedig, doortastend en kritisch;
  • Aantoonbare affiniteit met betrekking tot het cliëntenbelang in de zorg;
  • Heldere visie op cliëntbelang in verhouding tot andere belangen de zorg;
  • Vaardig en bij voorkeur ervaring met het vanuit hoger abstractieniveau cliëntbelangen kunnen inbrengen c.q. dienen;
  • Gedegen kennis van en zo mogelijk ervaring in de GGZ;
  • Kennis en ervaring met medezeggenschap, bij voorkeur in de zorg;
  • Het persoonlijk zijn van ervaringsdeskundige is een sterke pre.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 30 januari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
30 januari 2017
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons