Lid Raad van Toezicht Pameijer - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

Lid Raad van Toezicht Pameijer - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

Pameijer is sinds 1 januari 2015 één stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen.

Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Lid Raad van Toezicht - profiel Cliëntenperspectief Sociale Psychiatrie

  • Communicatief sterk: moedig, doortastend en kritisch;
  • Aantoonbare affiniteit met betrekking tot het cliëntenbelang in de zorg;
  • Heldere visie op cliëntbelang in verhouding tot andere belangen de zorg;
  • Vaardig en bij voorkeur ervaring met het vanuit hoger abstractieniveau cliëntbelangen kunnen inbrengen c.q. dienen;
  • Gedegen kennis van en zo mogelijk ervaring in de GGZ;
  • Kennis en ervaring met medezeggenschap, bij voorkeur in de zorg;
  • Het persoonlijk zijn van ervaringsdeskundige is een sterke pre.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 30 januari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
30 januari 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons