Lid Raad van Toezicht Koninklijke Stichting Defensiemusea

Lid Raad van Toezicht Koninklijke Stichting Defensiemusea

Op 1 juli 2014 is de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD) opgericht door vier van de belangrijkste militaire musea samen te brengen in één organisatie: het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren. De KSD zetelt in Utrecht en zorgt voor de aansturing en de ondersteuning van de vier musea. De KSD heeft een zodanige structuur, dat de vier musea zich optimaal kunnen concentreren op de museale processen. 

Profiel Lid Raad van Toezicht

Algemene vereisten

  • de leden hebben een brede blik en open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
  • voldoende RvT-leden hebben belangstelling en begrip voor het inhoudelijke domein van de Koninklijke Stichting Defensiemusea;
  • de leden hebben aantoonbare affiniteit met het onderwerp;
  • ruime ervaring in toezichthouden en visie ten aanzien van o.a. algemene beleid, strategie en in staat jaarrekeningen adequaat te kunnen beoordelen;
  • de leden zijn objectief en onafhankelijk: de Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs;
  • bij een voordracht tot benoeming van een nieuw lid van de Raad door de Minister van Defensie dient sprake te zijn van geen tegenstelling of verstrengeling van belangen;
  • in de Raad hebben geen voormalige Directieleden zitting;
  • de gezamenlijke leden beschikken over deskundigheid en ervaring op uiteenlopende terreinen: op financieel vlak, op economisch en commercieel vlak, maar ook op het terrein van de omgang met medezeggenschap;
  • leden worden geacht over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de daarin reeds aanwezige expertise, worden vrouwelijke kandidaten met een achtergrond, kennis en ervaring in het bedrijfsleven met nadruk uitgenodigd te reageren.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 6 februari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
6 februari 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons