Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam - profiel (bestuurlijk) Hoger beroepsonderwijs

Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam - profiel (bestuurlijk) Hoger beroepsonderwijs

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een onderwijsinstelling die met een breed aanbod aan beroepsopleidingen een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Verder is de HvA een kennisinstelling die door koppeling van onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.
De HvA is één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. De Hogeschool telt in het studiejaar 2017/2018 ongeveer 46.000 studenten en bijna 4.000 medewerkers. Er worden ongeveer 90 opleidingen aangeboden, voor het grootste deel bacheloropleidingen.

De Raad van Toezicht van de HvA zoekt door het tussentijds vertrek van één van de leden van de RvT – wegens aanvaarding van een conflicterende hoofdfunctie – een 

Lid Raad van Toezicht - profiel (bestuurlijke) Hoger Beroepsonderwijs

Leden van de RvT moeten in staat zijn het algemene beleid van de HvA te beoordelen, te toetsen en te bevorderen. Gezamenlijk met de overige leden van de RvT zijn zij in staat goed toezicht uit te oefenen op het bestuur van de HvA, op te treden als sparring partner en hen met raad en daad bij te staan. Tegelijkertijd fungeren de RvT’s als werkgever van het CvB.

Leden van de RvT hebben kennis van het openbaar bestuur en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs op zowel nationaal als internationaal niveau. Zij hebben oog voor de veranderende opvatting in de maatschappij in de richting van het vergroten van transparantie en het afleggen van verantwoording door omvangrijke publieke instellingen. De leden hebben een functioneel netwerk dat zij kunnen en willen inzetten ten behoeve van de HvA. Zij dragen de gekozen richting van de HvA intern en extern uit. Meer specifiek gaat het om de profielpunten:

  • Affiniteit met en kennis van nationaal en internationaal praktijkgericht wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

​Bekend met de wereld van hoger onderwijs en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en dat daardoor zeer vertrouwd is met de kenmerkende eigenschappen van de sector en met actuele ontwikkelingen die zich daarin voltrekken. Zij/hij is bij voorkeur bestuurder van een instelling van hoger onderwijs geweest of hoogleraar en heeft een uitgebreid netwerk in de internationale gemeenschap van hogescholen.

  • Valorisatie

Om te bevorderen dat de methodieken van onderwijs en de resultaten van onderzoek aansluiten bij, dan wel vertaald kunnen worden in zinvolle bijdragen aan maatschappelijke, economische of culturele doelen in de breedste zin, kan zij/hij op basis van deskundigheid en ervaring toezicht houden op de prestaties van de HvA en het CvB dienaangaande kan adviseren.

  • Algemeen management en governance

​Ruime ervaring met het besturen van grote, complexe organisaties van maatschappelijk belang. Zij/hij bezit uitstekend strategisch inzicht en is in staat om de reikwijdte van besluiten op de organisatie en zijn stakeholders in te schatten. Op basis van haar/zijn ervaring is zij/hij in staat met voldoende afstand toezicht uit te oefenen op, maar ook een coachende en controlerende rol te vervullen in het veelvuldige contact met, het CvB. Zij/hij is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van governance en kan adviseren over hoe hier als organisatie, bestuur en toezicht mee om te gaan.

  • Internationalisering

Met het oog op de internationale samenwerking en de ambitie om dit verder te ontwikkelen in staat om de nationale en internationale positie van de HvA in te schatten ten opzichte van zijn peers en relevante inbreng te leveren hoe deze positie verder te verbeteren. Zij/hij kan op grond van internationale ervaring het CvB adviseren en ondersteunen bij het verwezenlijken van die ambitie. Ervaring met en beheersing van de competentie interculturele sensitiviteit is hierbij een pre.

Kandidaten met ervaring als toezichthouder hebben een pre. De RvT streeft in afspiegeling van de HvA naar diversiteit en inclusiviteit in zijn samenstelling. Bij gelijke geschiktheid wordt bij de benoeming hieraan de voorkeur gegeven.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
18 februari 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons

Volg ons