Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam

Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een onderwijsinstelling die met een breed aanbod aan beroepsopleidingen een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Verder is de HvA een kennisinstelling die door koppeling van onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam. De HvA is één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. De Hogeschool telt in het studiejaar 2016/2017 ongeveer 45.000 studenten en bijna 4.000 medewerkers. Er worden ongeveer 90 opleidingen aangeboden, voor het grootste deel bacheloropleidingen. Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 380 miljoen euro. 

Profiel Lid Raad van Toezicht

Teneinde de taken van de Raad goed te kunnen uitvoeren, wordt het huidige aantal leden uitgebreid van drie naar vijf.

Met het oog op de huidige samenstelling van de RvT wordt gezocht naar twee kandidaten met de volgende competenties.

  • Valorisatie van methodieken van hoger onderwijs en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
  • Personeel & Organisatie;
  • Financiën;
  • Informatietechnologie;
  • Vastgoed.

De RvT streeft in afspiegeling van de HvA naar diversiteit en inclusiviteit in zijn samenstelling. Bij gelijke geschiktheid wordt bij de benoeming hieraan de voorkeur gegeven.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Vacature Nationaal Register Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam
Status
Positie vervuld
Reageren tot
29 mei 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons