Lid Raad van Toezicht (financieel) SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden)

Lid Raad van Toezicht (financieel) SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden)

Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege, het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. De stichting is in 2012 ontstaan uit een bestuurlijke fusie van twee schoolbesturen, SKOL en SCVO. Het doel van de fusie is om op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen, van vmbo tot en met gymnasium. De scholen behouden hun Rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen. In 2016 gaat SCOL mogelijk samen met PCSL.

Vacature lid Raad van Toezicht met een financieel profiel:

Voor de huidige vacature zoekt SCOL iemand met het profiel financieel specialist, (RA of gelijkwaardig). Deze persoon heeft onder meer:

-          ruime ervaring met financiën/beheer;
-          bekendheid met  financiële concepten en vraagstukken;

-          ervaring op financieel-administratief/accounting terrein, gerelateerd aan de onderwijssector of een andere sector in het (semi-) publieke domein;

-          bekendheid met moderne opvattingen op het gebied van corporate governance;
-          bij voorkeur een breed lokaal/regionaal netwerk;
-          voldoende tijd heeft voor de taken als lid RvT en is bij voorkeur woonachting in de regio;
-          voldoende ervaring met complexe bestuurlijke organisaties en waar mogelijk ervaring in of met het onderwijsveld.

De kandidaat is bij voorkeur iemand met een Rooms-katholieke achtergrond. Deze persoon is bekend met de tradities, gewoonten en dat wat vanuit de kerk van belang wordt gevonden. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 23 juni 2016.

 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
23 juni 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons