Lid Raad van Toezicht CNV Connectief - profiel PR, Marketing en leden- en fondsenwerving

Lid Raad van Toezicht CNV Connectief - profiel PR, Marketing en leden- en fondsenwerving

CNV Connectief is de vakvereniging voor onderwijs, overheid, publieke diensten en zorg & welzijn. De organisatie is de belangenbehartiger voor werknemers in deze sectoren en daarnaast ook voor studenten, gepensioneerden en mensen met een uitkering. 

Lid Raad van Toezicht - profiel 'PR, Marketing en leden- en fondsenwerving'

Algemeen profiel van de Raad van Toezicht

Naast taken en verantwoordelijkheden die de raad van toezicht op grond van de wet, statuten en reglementen zijn opgedragen, zijn onderwerpen van toezicht –

  • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de vereniging en de resultaten die gerealiseerd worden;
  • De rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de organisatie;
  • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de vereniging;
  • Het functioneren van de raad van toezicht en het functioneren van raad van toezicht in relatie tot het bestuur en andersom;
  • Het functioneren en handelen van het bestuur;
  • De verslaggeving van de verantwoording en de naleving van de toepasselijke governance code.

 
Specifiek profiel PR, Marketing en leden- en fondsenwerving

  • Kennis van en/of ervaring met grote verenigingen met leden die zich door middel van persoonlijk lidmaatschap langdurig met de organisatie verbonden voelen. 

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 17 oktober 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
17 oktober 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons