Lid Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis - profiel juridisch (corporate)

Lid Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis - profiel juridisch (corporate)

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Hun zorgprofessionals zijn gedreven om cliënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties wordt op een aantal onderdelen topklinische zorg geboden: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis. Het Catharina Ziekenhuis is voornemens in de eerste helft van 2018 te fuseren met de Sint Anna Zorggroep in Geldrop. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht zal na de fusie lid worden van de Raad van Toezicht van de fusieorganisatie. Beide raden zullen daarbij tot één raad integreren.

Lid Raad van Toezicht met profiel juridisch (corporate) met ruime toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving 

Door het reglementaire vertrek van een lid per 31 januari a.s. ontstaat een vacature voor het profiel 'juridisch', met name ten aanzien van corporate aspecten (ondernemingsrecht, corporate governance etc.). Vereist is verder brede ervaring in toezichthouden binnen complexe omgevingen. Een achtergrond uit het bedrijfsleven strekt tot aanbeveling.

De nieuw te benoemen toezichthouder gaat ook deel uitmaken van de Raad van Toezicht van het fusieziekenhuis. De uitdaging voor deze Raad gaat verder dan de reguliere toezichthoudende taken in een stabiele omgeving. Er zal immers een nieuw ziekenhuis moeten ontstaan dat meer is dan de som der delen. Waarbij betaalbaarheid en toegankelijkheid van zowel basis- als topklinische zorg voor de brede regio ook tijdens de integratie onverminderd geborgd blijft.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
28 oktober 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons