Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

Samenwerking kent een lange geschiedenis. De Bouwvereniging ‘Samenwerking’ dateert van 15 mei 1914. In 1977 vond een fusie plaats met twee andere verenigingen: de Vereniging voor Volkshuisvesting ‘De Werkmans-woning’ (1915) en de R.K. Woningbouwvereniging ‘Ons Ideaal’ (1918). De Bouwvereniging ‘Samenwerking’ ging vanaf dat moment verder als Woningbouwvereniging ‘Samenwerking ‘77’’. Het woningbezit van ‘Woningstichting Samenwerking Vlaardingen’, zoals de naam sinds 1993 luidt, is gegroeid van 105 woningen in het begin tot 3.960 woningen en honderden parkeerplaatsen, een tiental kantoorpanden etc. in 2014. Sinds 2002 kent WSV een twee-lagenstructuur, waarbij de directeur-bestuurder het bestuur en de directie van de organisatie vormt.

Profiel Lid Raad van Commissarissen

Naast de algemene profieleisen, wordt voor deze vacature het volgende profiel gezocht. Met betrekking tot de huidige vacature kan het volgende worden opgemerkt:

-          Affiniteit en ervaring met duurzaamheid;
-          Kennis van ICT-processen in relatie tot woningbouw/corporaties;
-          Affiniteit met de volkshuisvesting;
-          Toezichthoudende ervaring strekt tot aanbeveling;
-          Aandacht voor mogelijk conflicts-of-interest en onverenigbaarheden;
-          Zowel mannen als vrouwen met alle etnische achtergronden worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
24 juli 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons