Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie WoonInvest

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie WoonInvest

WoonInvest is een actieve middelgrote woningcorporatie in de regio Haaglanden en bezit circa 8.700 woningen in met name de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Zij zet zich in voor goede en betaalbare huisvesting in haar werkgebied en acht het daarbij een uitdaging zich extra in te spannen voor mensen die minder te besteden hebben of die bijzondere zorg nodig hebben. Er is onder meer speciale aandacht voor het marktsegment Wonen en Zorg, waartoe samenwerkingsverbanden met verschillende instellingen in de Haagse regio zijn aangegaan.

Lid Raad van Commissarissen

Binnenkort ontstaat een vacature waarop het voordrachtrecht van Huurdersvereniging Respectus van toepassing is. 

Met het oog op de kennisgebieden van het vertrekkende lid en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen en positionering, wordt naast de in de profielschets genoemde algemene vereisten met name gezocht naar een kandidaat:

  • met een generalistisch profiel met strategische focus, bestuurlijke ervaring en affiniteit met de sociale volkshuisvesting;
  • met ruime kennis en ervaring op het gebied van Human Resources Management, zowel ten aanzien van beleid, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschapskwesties als ook in relatie tot strategische ontwikkelingen;
  • met kennis van en inzicht in change management en organisatie-ontwikkelingsvraag-stukken;
  • met kennis en ervaring van marketing en communicatie is een pré;
  • woonachtig in het werkgebied groot-Haaglanden (o.a. Voorburg-Leidschendam, Den Haag, Naaldwijk/Westland, Wassenaar);
  • affiniteit met en kennis van huurdersbelangen, huurders-participatie en het regionale netwerk;
  • die bereid is het voorzitterschap van de Selectie- en Remuneratiecommissie op zich te nemen.

 
Bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaat qua persoonlijkheid en stijl goed in het team past. Bovendien dient deze tijd en energie beschikbaar te hebben om de taak met plezier en naar behoren te vervullen.

De te benoemen commissaris zal zich moeten verdiepen in WoonInvest. Hieraan zal in een introductieprogramma specifieke aandacht worden gegeven; eventueel reeds vooruitlopend op de zgn. ‘fit en proper test’ bij de Autoriteit woningcorporaties.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo WoonInvest
Status
Positie vervuld
Reageren tot
6 juli 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons