Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Haag Wonen

Haag Wonen is meer dan honderd jaar thuis in Den Haag. Als gezonde, puur Haagse woningcorporatie zijn ze nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. Zij bieden passende, goed onderhouden en betaalbare woningen aan mensen die daar zelf niet, of moeilijk in kunnen voorzien. 

Profiel Lid Raad van Commissarissen

Door een interne herschikking van aandachtsgebieden zal het nieuwe lid de portefeuille Interne Bedrijfsvoering krijgen. Hieronder vallen Governance, Compliance, Integriteit, Risicobeheersing, HR, ICT-processen en Dienstverlening.

Voor de vervulling van deze vacature zoeken wij naar een kandidaat die:

  • ruime ervaring heeft met leidinggeven op (minimaal) strategisch niveau in een middelgrote, dienstverlenende organisatie in de semi-publieke sector en weet hoe strategisch beleid wordt geoperationaliseerd;
  • aantoonbare ervaring heeft met de consequenties van frequente wijzigingen van externe omstandigheden (zoals veranderende regelgeving) en de doorwerking die dat heeft op de organisatie en de continuering van de dienstverlening;
  • aantoonbare kennis en ervaring heeft met het managen, aanpassen, structureren en optimaliseren van informatiesystemen en -processen en het effect daarvan op medewerkers en de dienstverlening;
  • kennis en ervaring op het gebied van Human Resources Management, zowel op het gebied van beleid, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschapskwesties én in relatie tot strategische ontwikkelingen;
  • visie heeft op good governance en kennis heeft van compliance;
  • zich thuis voelt in Den Haag en daar bij voorkeur zijn of haar wortels heeft en woonachtig is.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
11 september 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons