Lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Hoek van Holland; profiel vastgoed & zorgvastgoed

Lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Hoek van Holland; profiel vastgoed & zorgvastgoed

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) verhuurt circa 2.000 woningen in Hoek van Holland. Dit is bijna de helft van alle woningen in het dorp. 
WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. Wij zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen die willen wonen in Hoek van Holland. Onze grootste maatschappelijke bijdrage is het beschikbaar hebben en houden van deze woningen. 
WVH verhuurt jaarlijks zo’n 100 vrijkomende woningen. We hebben in Hoek van Holland te maken met vergrijzing, weinig doorstroming en een fors percentage scheefwoners. De groep ouderen groeit, het aantal jongeren neemt af. 

Lid Raad van Commissarissen, profiel vastgoed & zorgvastgoed op voordracht van de huurdersorganisatie

De nieuwe commissaris moet in staat zijn toezicht te houden op de strategische, programmatische en financiële aspecten van investeringen in de woningvoorraad, waaronder nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. 
Gevraagd wordt om:

  • kennis en inzicht in vastgoedontwikkeling- en realisatie (o.a. aanbestedingsprocessen, bouworganisatievormen, bouwmanagement etc.);
  • inzicht in prestatieprofielen en risicoanalyses bij vastgoed-/projectontwikkeling;
  • kennis en inzicht in de woningmarkt, zowel op functioneel niveau als in marktontwikkelingen;
  • kennis van de organisatorische, juridische en financiële aspecten van vastgoedbeheer, onderhoud en ontwikkeling;
  • kennis van de zorgsector met het oog op zorgvastgoed. 

 
Specifieke eisen i.v.m. profiel huurderscommissaris:

  • De commissaris op voordracht van de huurdersorganisatie heeft specifieke aandacht voor het bewonersbelang in belangenafwegingen. Hij/zij bewaakt de spelregels en de goede omgangsvormen in het contact tussen de corporatie en de bewoners.
  • Het door de huurdersorganisatie voorgedragen lid heeft dezelfde verantwoordelijkheid voor het toezicht op de continuïteit van de corporatie als de overige leden en staat evenals zij de directeur met raad terzijde. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat WVH met de bewoners voert. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen kan dit lid van de Raad van Commissarissen geen bestuurslid zijn van de door WVH erkende huurdersorganisatie Houdt Zicht.

Verder is de beoogde kandidaat bij voorkeur afkomstig uit gebied Groot Rijnmond en bereid om de cultuur van Hoek van Holland te leren kennen en daarin te investeren. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 29 januari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
29 januari 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons