Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis - kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen context veiligheidsregio

Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis - kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen context veiligheidsregio

Witte Kruis is met een marktaandeel van circa 15% de grootste ambulancezorg verlenende organisatie in Nederland. De organisatie is dynamisch, vernieuwend, landelijk actief en verleent ambulancezorg in vijf regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland. Dit zijn: RAV Haaglanden (HGL), RAV Kennemerland (KEN), RAV Noord-Holland Noord (NHN), RAV Noord- en Oost Gelderland (NOG) en RAV Zeeland (ZLD). 

De mobiele zorg die Witte Kruis levert bestaat uit ambulancezorg, huisartsenvervoer, opleidingen (ACM Opleidingen), evenementen en innovatieve zorgconcepten, zoals HartveiligWonen, E-learning en SOS-toegang. Witte Kruis maakt voor 100% onderdeel uit van Transdev Nederland NV, waar ook Connexxion onderdeel van is. 

Lid Raad van Commissarissen - Kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen de context van de veiligheidsregio

Gezocht wordt naar een persoon die de organisatie van de veiligheidsregio van binnenuit kent, toekomstgericht denkt en open staat voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Tevens kennis heeft van en inzicht in de besluitvorming op lokaal niveau. De gezochte man of vrouw heeft ook zicht op het perspectief in de zorgketen en kijkt er met een vernieuwende blik naar. Bezit daarnaast bestuurlijke ervaring in het in balans houden van commerciële belangen met de borging van de juiste inzet van maatschappelijke middelen.

De vereisten zijn:

  • bezit brede kennis van en ervaring met de veiligheidsregio;
  • is een ervaren bestuurder
  • is bewezen innovatief en creatief ingesteld;
  • is politiek sensitief;
  • heeft ervaring met commerciële belangen;
  • is – bij voorkeur – een ervaren toezichthouder;
  • is een onafhankelijk deskundige gesprekspartner;
  • bezit een brede maatschappelijke belangstelling.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Witte Kruis
Status
Positie vervuld
Reageren tot
30 juli 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons