Lid Raad van Commissarissen Stichting Habion - profiel Financieel, bekend met systeem en werking zorg

Lid Raad van Commissarissen Stichting Habion - profiel Financieel, bekend met systeem en werking zorg

Habion is als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. Habion is bijzonder omdat in tegenstelling tot veel andere woningcorporaties Habion landelijk werkzaam is én zich uitsluitend richt op de huisvesting van (kwetsbare) ouderen. Habion verhuurt ruim 5.500 zelfstandige woningen aan bewoners en circa 70 verzorgingshuizen en 19 verpleeghuizen met ruim 5.100 eenheden aan zorginstellingen. Deze eenheden staan in circa 70 gemeenten. 

Profiel Financieel Lid Raad van Commissarissen, bekend met het systeem en de werking van de zorg

Specifieke eisen

Habion levert huisvesting aan (kwetsbare) ouderen. Zij leveren zelf geen zorg. Tegelijkertijd geldt dat zij een belangrijk deel van hun vastgoed verhuren aan zorginstellingen. Zij zijn daarom op zoek naar een commissaris die een expert is in de zorgwereld, bekend is met de financiering van de zorg, met zorgvastgoed en met risicobeheersing in de zorgsector. Ze zoeken iemand die de betekenis van de ontwikkelingen daarin voor Habion doorziet. De nieuw te werven commissaris heeft onder meer:

  • Kennis op bestuurlijk niveau van het functioneren van de zorgsector en de (mogelijke) strategische ontwikkelingen in deze sector;
  • Kennis van de financiering van de zorgsector en de financiering van een individuele zorginstelling;
  • Zicht op de (mogelijke) ‘Haagse’politiek-bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de zorg in het algemeen en de financiering van de zorg in het bijzonder;
  • Kennis en ervaring met de financiering en exploitatie van zorgvastgoed en portefeuillemanagement;
  • Kennis van risicobeheersing bij zorginstellingen;
  • Ervaring met het werken met en verbeteren van de PDCA-cyclus.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 10 maart 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
10 maart 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons