Lid Raad van Commissarissen Saver N.V. - profiel afval/milieu- en reinigingssector

Lid Raad van Commissarissen Saver N.V. - profiel afval/milieu- en reinigingssector

Saver is een regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf en voert diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Ook is Saver bestuurder van Stichting De Kringloper, die een vijftal Kringloopwinkels in het werkgebied exploiteert. Saver gaat uit van een duurzame bedrijfsvoering waarin kwaliteit, veiligheid, milieu, continuïteit, sociaal en kostprijsbeheersing belangrijke thema’s zijn. Saver is in 1999 opgericht door gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. De afval- en reinigingsactiviteiten van deze gemeenten zijn toen ondergebracht in dit door de overheid gedomineerde afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf. 

Lid Raad van Commissarissen - profiel afval/milieu- en reinigingssector

Voor de vervulling van deze vacature wordt gezocht naar een commissaris met professionele kennis en ervaring in de afval/milieu- en reinigingssector, eventueel bij een overheidsonderneming. Financieel en bedrijfseconomische kennis is hierbij een pre. Dit geldt ook voor kandidaten die oog hebben voor de voortdurende vernieuwing en innovatie die plaatsvindt op het gebied van afval, milieu en reiniging.

Voorts is van belang dat bij de positie passende kandidaten –

 • Ervaring hebben als bestuurder c.q. toezichthouder bij complexe bedrijven en instellingen bij voorkeur (ook) in overheidssfeer;
 • Visie hebben, strategisch kunnen denken, in staat zijn om – op gepaste afstand tot de Directie – het beleid op betrokken wijze te toetsen;
 • Onderschrijven dat de activiteiten van Saver een primaire overheidstaak betreffen  en vanuit dat perspectief waken voor een stevige verankering van het overheidskarakter ter borging van een optimale taakvervulling naar de burger;
 • Rekening houden met alle bij de vennootschap en haar onderneming betrokken belangen;
 • Een goed oog hebben voor klantgericht opereren;
 • Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar beleid en strategie van Saver;
 • Bij voorkeur beschikken over een voor Saver relevant netwerk;
 • De codes voor Corporate Governance en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderschrijven;
 • Een inspirerend klankbord voor de Directie kunnen zijn en zich als teamspeler opstellen;
 • Geen functies vervullen die strijdig zijn met het belang van Saver.

Bij de positie passende kandidaten –

 • Hebben minimaal 10-15 jaar relevante ervaring en bij voorkeur een actief werkend leven;
 • Staan midden in de maatschappij;
 • Zijn op dit moment niet politiek actief;
 • Hebben gevoel en waardering voor de Brabantse cultuur.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
8 januari 2018
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons