Lid Raad van Commissarissen Portaal (profiel volkshuisvesting)

Lid Raad van Commissarissen Portaal (profiel volkshuisvesting)

Woningcorporatie Portaal (statutair gevestigd in Utrecht) is één van de grotere woningcorporaties in Nederland. Samen met huurders, maatschappelijke organisaties en overheden bouwen ze aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Portaal kent een duidelijke focus op de kerntaken van een corporatie zoals vervat in de Woningwet. Portaal zorgt voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Alphen, Amersfoort, Soest, Leiden, Oegstgeest, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen.

Lid Raad van Commissarissen - profiel 'Volkshuisvesting'
(op voordracht van de huurdersorganisaties)

Specifieke eisen

De volkshuisvestelijk deskundige:
- is gewend volkshuisvestelijke ontwikkelingen te volgen, 
- is gewend te onderzoeken hoe de vraagkant zich ontwikkelt en strategische keuzen te maken of voor te bereiden,
- heeft een visie op maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn en de betekenis daarvan voor de bedrijfseconomische mogelijkheden voor de corporatie, 
- kan eveneens deskundigheid inbrengen op het gebied van sociale en maatschappelijke verhoudingen en demografie en
- heeft tevens kennis van (huurders)vertegenwoordiging.

Er wordt gezocht naar bijvoorbeeld een bestuurder, hoogleraar actief in het maatschappelijk middenveld op het gebied van de volkshuisvesting. Gedacht wordt aan een kandidaat actief op bestuurlijk niveau. 
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat in het geval van gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 19 november 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
21 november 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons