Lid Raad van Commissarissen Portaal - profiel ondernemend vastgoed

Lid Raad van Commissarissen Portaal - profiel ondernemend vastgoed

Woningcorporatie Portaal (statutair gevestigd in Utrecht) is één van de grotere woningcorporaties in Nederland. Samen met huurders, maatschappelijke organisaties en overheden bouwen ze aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Portaal kent een duidelijke focus op de kerntaken van een corporatie zoals vervat in de Woningwet. Portaal zorgt voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Amersfoort, Soest, Leiden, Oegstgeest, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen.

Lid Raad van Commissarissen met het profiel ondernemend vastgoed

De vastgoeddeskundige is het lid van de Raad van Commissarissen dat deskundigheid inbrengt op het gebied van bouw, realisatie, projectontwikkeling en/of beleggings- c.q. assetmanagement. Daarbij wordt gezocht naar een combinatie van bijvoorbeeld een ondernemer/bestuurder en/of hoogleraar/ondernemer in de vastgoedsector. Gedacht wordt aan een kandidaat actief in het vastgoed op bestuurlijk niveau.

De cultuur van de Raad van Commissarissen is te kenschetsen als collegiaal en kritisch enerzijds op elkaar en anderzijds in de richting van het bestuur. Discussies worden goed voorbereid en van iedere commissaris wordt een bijdrage verwacht. Daarnaast is de Raad van Commissarissen goed aangesloten op allerlei besluitvormingsprocessen binnen Portaal. De gezochte commissaris wordt vanuit de Raad van Commissarissen aanspreekpunt/rapporteur inzake de kwaliteit van de woningvoorraad en het investeringsbeleid/gebied. Verder dient de gezochte commissaris een bijzonder oog te hebben voor de zakelijke risico’s in het vastgoed en de ontwikkelingen daarvan.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 27 juni 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
27 juni 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons