Lid Raad van Commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV - portefeuille Financiële Audit Commissie en binding provincie Overijssel

Lid Raad van Commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV - portefeuille Financiële Audit Commissie en binding provincie Overijssel

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (hierna: ‘Oost NV’) is de ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Gelderland en Overijssel. De organisatie is gevestigd in Apeldoorn.  

Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt deze te financieren. Hiernaast versnelt Oost NV internationaliseringstrajecten en de groei van (MKB-)bedrijven, vernieuwen zij bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost is het participatiebedrijf van Oost NV en participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. 

Lid Raad van Commissarissen - portefeuille Financiële Audit Commissie en binding met de provincie Overijssel

Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Naast de hierboven genoemde algemene kenmerken van leden van de RvC is het voor geïnteresseerde kandidaten van belang dat zij –

  • Bij voorkeur uit Overijssel komen en kennis hebben van de Overijsselse economie;
  • Een financieel-economische achtergrond hebben en zitting kunnen nemen in de Financiële Auditcommissie;
  • Kennis hebben van risicobeheersing en control;
  • Bij voorkeur kennis hebben van en ervaring hebben met de fondsenwereld, de private kapitaalmarkt en de financiering van ondernemingen en
  • Bekend zijn met openbaar bestuur en regionale overheidsorganisaties.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 9 januari 2017.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
9 januari 2017
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons