Lid Raad van Commissarissen N.V. Haagse Milieu Services - HRM/Strategie

Lid Raad van Commissarissen N.V. Haagse Milieu Services - HRM/Strategie

De N.V. Haagse Milieu Services (HMS), is opgericht eind 1998. De vennootschap heeft tot doel het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van reinigingstaken, met name de inzameling, de overslag en het transport van binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag voorkomende afval(stromen), alsmede het verlenen van aanvullende diensten op het gebied van reiniging. 
N.V. HMS is ontstaan uit een partnerschap tussen de gemeente Den Haag en Van Gansewinkel, welke hiervoor een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. De gemeente Den Haag is de enig aandeelhouder en bezit tevens een prioriteitsaandeel. De statutair bestuurder van HMS is Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V. De operationele leiding van de vennootschap is in handen van Van Gansewinkel en de gemeente Den Haag concentreert zich op de hoofdlijnen van beleid en is belast met de controle op de uitvoering van de afvalinzameling. De Dienst Stadsbeheer is vergunninghouder/verlener en in die hoedanigheid opdrachtgever aan HMS tot uitvoering van de afvalinzameling. 
HMS heeft een titulaire directeur die in dienst is van de vennootschap en die verantwoordelijk is voor het day-to-day management van de HMS-activiteiten.

Vacature: lid Raad van Commissarissen, HRM/Strategie

  • kennis en ervaring op het gebied van sociale en maatschappelijke verhoudingen teneinde een inbreng te kunnen leveren ten aanzien van vraagstukken verband houdende met:
    1. de markt- en technische ontwikkelingen vanuit sociaal resp. werkgelegenheidsoogpunt;
    2. de medewerker in de onderneming (het functioneren van de onderneming als werkgemeenschap, gemeten aan individuele en groepssatisfactie van personeelsleden);
  • ruime kennis en ervaring op het gebied van Human Resources Management, zowel ten aanzien van beleid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden als ook in relatie tot strategische ontwikkelingen en medezeggenschapskwesties;
  • kennis van de toepassing van modern management en moderne organisatieontwikkeling;
  • general management ervaring en een opstelling als generalist;
  • bij voorkeur ervaring met technische en/of logistieke bedrijfsvoering;
  • affiniteit of ervaring met publiek/private omgeving.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 9 juni 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
9 juni 2016
Dé opleiding voor de nieuwe stijl commissaris: Leergang Board Potentials

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons