Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V., profiel financial/invester

Lid Raad van Commissarissen Nesec Financieringen B.V., profiel financial/invester

Nesec Financieringen B.V. is een financieringsinstelling voor de scheepvaart. Nesec neemt deel in het aansprakelijk vermogen van schepen door middel van achtergestelde leningen of participaties. Daarbij richt Nesec zich vooral op schepen die gebouwd zijn in Nederland en op schepen die gebruikt worden door of via Nederlandse reders. 
Nesec staat, door het toevoegen van een nieuw investeringsfonds, voor een ingrijpende verandering. Nesec zal meer en intensiever de financieringsrol op zich nemen en via institutionele beleggers die rol invulling gaan geven. Deze transitie vraagt meer specifieke kennis en daarop zal Nesec zich gaan toeleggen, ook in de samenstelling van haar Raad van Commissarissen.

Lid Raad van Commissarissen

Gezocht wordt naar iemand met een carrière in de institutionele beleggingswereld, zoals verzekeraar of pensioenfonds. Met bestuurlijke ervaring, affiniteit voor assetmanagement, geld- en kapitaalmarkt. De strategische heroriëntatie van Nesec zal leiden tot een intensieve relatie met institutionele beleggers. De gezochte persoon kan vanuit de eigen achtergrond daarbij een wezenlijke bijdrage leveren aan formulering en uitvoering van deze strategie.

Hij of zij is gewend om via de weg van consensus tot resultaat te komen. Tevens iemand die creatief genoeg is om vanuit een andere invalshoek bij te dragen aan de vragen waar de organisatie voor staat. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo Nesec
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
8 november 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons