Lid Raad van Commissarissen HW Wonen - profiel juridische zaken en governance

Lid Raad van Commissarissen HW Wonen - profiel juridische zaken en governance

HW Wonen is een corporatie die ongeveer 10.000 woningen, garages en bedrijfspanden verhuurt in de Hoeksche Waard. HW Wonen is een jonge organisatie, maar beschikt wel over jarenlange ervaring. De corporatie zag het levenslicht op 1 januari 2010 toen de fusie van de Christelijke Woningstichting ’s-Gravendeel, Woningstichting De Maashoek en Woonstichting Union een feit werd. Hierdoor ontstond een financieel gezonde en slagvaardige organisatie. Er zijn ongeveer 80 mensen werkzaam. In 2014 vierde HW Wonen 100 jaar volkshuisvesting in de Hoeksche Waard.

Lid Raad van Toezicht - profiel juridische zaken en governance

Wij zoeken voor deze vacature een commissaris die:

  • kennis heeft van juridische vraagstukken en compliance;
  • ervaring heeft met de opzet en uitvoering van een integriteitsbeleid en zicht heeft op integriteitsvraagstukken;
  • bewezen ervaring heeft met cultuurveranderingen in een organisatie en gevoel heeft voor personele belangen en arbeidsverhoudingen;
  • een duidelijke visie heeft op toezicht, compliance en governance en actief betrokken is bij de vernieuwingen in het toezicht;
  • op de hoogte is van de relevante en nieuwe wet- en regelgeving;
  • affiniteit heeft met huurders en huurdersaangelegenheden;
  • vanuit kennis en ervaring met werkgeverschap en arbeidsrecht zitting kan nemen in de remuneratiecommissie van de RvC;
  • bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam in en/of anderszins actief betrokken is op de Hoeksche Waard en de omgeving daar om heen;
  • aantoonbare maatschappelijk betrokkenheid heeft;

Bij gelijke geschiktheid is er gelet op de huidige samenstelling van de RvC voorkeur voor een vrouwelijke kandidate.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
25 september 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons