Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De BOM is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door het beschikbaar stellen van kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken en het aantrekken en begeleiden van Buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant. Als publieke onderneming is de BOM de uitvoeringsorganisatie voor provinciaal en landelijk economisch beleid. 

Profiel Lid Raad van Commissarissen

Voor de vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die actief is als of ervaring heeft als eindverantwoordelijk (financieel) bestuurder bij voorkeur in combinatie met ervaring in het managen van (vroege fase) investeringen. Aanvullend is aantoonbare toezichthouderservaring in midden- en kleinbedrijven een belangrijk pluspunt. Het strekt verder tot aanbeveling dat de kandidaat bekend is met (semi)overheidsorganisaties en een gedegen en actief publiek en privaat netwerk heeft in Brabant. Bij gebleken geschiktheid heeft een vrouwelijke kandidaat de voorkeur.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Vacature Nationaal Register Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Status
Positie vervuld
Reageren tot
31 mei 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons