Lid Audit Advisory Committee Algemene Rekenkamer - profiel CFO en/of RA met ervaring in bedrijfsleven

Lid Audit Advisory Committee Algemene Rekenkamer - profiel CFO en/of RA met ervaring in bedrijfsleven

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, net als de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Hoge Colleges van Staat zijn ingesteld om de democratische rechtsstaat goed te laten functioneren. Hoge Colleges van Staat hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en het parlement. Taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn in de Grondwet en de Comptabiliteitswet vastgelegd. De Algemene Rekenkamer heeft tot taak het regeringsbeleid te controleren. Dat doet zij door jaarlijks de rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten van het Rijk te onderzoeken en door het uitvoeren van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en van het financieel en materieelbeheer.

Lid Audit Advisory Committee met het profiel CFO en/of RA met ervaring in het bedrijfsleven

Specifieke eisen

Gezien de samenstelling van het Audit Advisory Committee wordt gezocht naar een kandidaat met een sterk financiƫle achtergrond die beschikt over deskundigheid op het gebied van bedrijfseconomie en/of accountancy en/of corporate governance.

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar de blik van buiten en heeft voorkeur voor kandidaten uit het bedrijfsleven. Oog voor vernieuwing, moderne technologie, kwaliteitsborging van onderzoek en onderzoeksmethoden zijn relevante selectiecriteria. Daarnaast is affiniteit met organisaties die zich langdurig moeten door-ontwikkelen gewenst. Het nieuwe lid van het Audit Advisory Committee zal de gesprekspartner zijn voor de externe accountant.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
30 oktober 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons