Interim / toegevoegd directeur Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV

Interim / toegevoegd directeur Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV

De Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV kent een Federatieraad bestaande uit de voltallige KRO Ledenraad (61 leden) en de voltallige NCRV Verenigingsraad (48 leden). De Raad van Toezicht telt zeven leden; drie leden voorgedragen vanuit de Vereniging KRO, drie leden voorgedragen vanuit de Vereniging NCRV en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad. 
Een statutaire collegiale directie bestuurt de Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV. De statutaire directie bestaat uit drie leden; een directievoorzitter, een mediadirecteur en een zakelijk directeur.  
Als gevolg van het recente vertrek van de directievoorzitter bestaat er een vacature in de directie. De Raad van Toezicht beraadt zich over de vervulling daarvan. Om het proces rond strategie en positionering van KRO-NCRV in het zich sterk ontwikkelende omroepbestel verder te stimuleren en te intensiveren wil de Raad van Toezicht tot het einde van het jaar een interim / toegevoegd directeur (titulair) in deeltijd aanstellen (gemiddeld 16 tot 20 uur per week). De interim directeur heeft een specifiek profiel en een specifieke opdracht, geïntegreerd in het geheel van de directievoering. Betrokkene is nevengeschikt aan beide andere directieleden en maakt functioneel – en dus niet statutair – deel uit van het directieteam, waarbij het waarnemend voorzitterschap van de directie belegd is bij de zakelijk directeur.

De interim / toegevoegd directeur is binnen de directie in het bijzonder (mede) verantwoordelijk voor:

 • het – in samenwerking met de overige directieleden – verder ontwikkelen van de toekomstige positionering van KRO-NCRV in het licht van de nieuwe Mediawet en -regelgeving;
 • het doordenken en verder vormgeven van de brede maatschappelijke verankering van het omroepbedrijf KRO-NCRV in relatie met de (leden)verenigingen KRO en NCRV en met andere maatschappelijke partners;
 • het in samenwerking met de overige directieleden nader expliciteren en op draagvlak gericht vormgeven van de identiteit van het omroepbedrijf gerelateerd aan de positie in het veranderend bestel en aan de nauwe relatie met de aangesloten verenigingen KRO en NCRV.

Hij/zij:

 • is een ervaren professional met een ondernemende persoonlijkheid en strategisch denkvermogen, die de relevante ontwikkelingen in de markt kan signaleren, daarop kan inspelen en daarbij in staat is een lange termijn visie te ontwikkelen;
 • heeft bestuurlijke ervaring met en kan functioneren in hybride organisaties die zich bevinden in het maatschappelijke middenveld;
 • heeft bewezen ervaring met verenigingen c.q. gemeenschappen van burgers gericht op verankering en nieuwe vormen van binding;
 • is bekend met ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van (nieuwe) media;
 • heeft innovatief vermogen en stimulerende en stuwende kracht;
 • kan goed omgaan met verschillende culturen en is maatschappelijk geëngageerd;
 • heeft gevoel voor levensbeschouwelijke stromingen; en heeft een grote mate van affiniteit met de identiteit van de ledenverenigingen KRO en NCRV;
 • is een echte teamspeler.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 17 mei 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
17 mei 2016
Dé opleiding gericht op ervaren toezichthouders

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons