Beoogd Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek

Beoogd Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Bollenstreek

De Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit het belang van de klant handelt. Klanten kunnen lid worden van de bank en vanuit die rol invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank.

Lokaal ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van de lokale bank in het eigen werkgebied. De lokale bank vervult die rol sinds 2016 verenigingsrechtelijk als verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting klant en markt in het lokale werkgebied. Het werkgebied van de bank omvat de woonkernen Voorhout, Warmond, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Bennebroek.

Beoogd Voorzitter Raad van Commissarissen

In de komende tijd zullen conform rooster twee van de leden van de Raad aftreden, waaronder de Voorzitter. In dat licht wordt op dit moment omgezien naar een nieuwe commissaris, met de ambitie en competenties om in 2018 voorzitter te worden. 

Het betreft dan ook een vacature voor een Beoogd Voorzitter van de Raad van Commissarissen, die na een inwerkperiode medio 2018 de taken van de huidig Voorzitter kan overnemen.

Voor deze vacature gelden de in de profielschets vermelde algemene eisen voor leden en voor de Voorzitter. Daarnaast gelden een aantal specifieke profieleisen.

Er wordt gezocht naar kandidaten met de navolgende achtergrond en competenties:

 • ervaren general manager en/of (groot) ondernemer met een natuurlijk gezag en een strategische visie op financiële instellingen;
 • bij voorkeur bekend met de financiële wereld; in ieder geval een hoge affiniteit en bekendheid met finance in ruime zin;
 • bestuurlijke ervaring, politiek en strategisch vaardig, zakelijk ingesteld, proactief handelend;
 • commercieel-strategische ervaring is een pré;
 • een visie op en ervaring/affiniteit met de regionale markt, de coöperatie en hoe Rabobank daarin een rol van betekenis kan spelen;
 • een netwerker die bij voorkeur ervaring heeft in complexe stakeholder-omgevingen;
 • een teamplayer, sociaal vaardig, verbindend en met een goede ‘politieke’ antenne;
 • communicatief to-the-point, met een goede spreekvaardigheid, zakelijk van toon;
 • niet bevreesd om de belangen van de lokale bank (en haar leden en stakeholders) actief te vertegenwoordigen in de kring en de ALR; en is in dit licht tevens in staat stelling te nemen, coalities te vormen en tegengas te durven geven;
 • kennis en/of ervaring op het gebied van coöperatieve governance;
 • ervaring in een toezichthoudende rol en ervaring als voorzitter strekt tot aanbeveling;
 • bij voorkeur woonachtig in de Bollenstreek.

 
Verdere diversiteit en verjonging van de huidige Raad worden van belang geacht. En bij de uiteindelijke keuze zal uiteraard ook meespelen dat de kandidaat qua persoonlijkheid en stijl goed in het team past en bovendien tijd en energie beschikbaar heeft om de taak met plezier en naar behoren te vervullen. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo Rabobank
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
6 juli 2017
Onze Masterclasses Commissariaat en Toezicht in 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons