Algemeen Directeur Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Algemeen Directeur Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in ’s Lands Zeemagazijn, het voormalige pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam dat stamt uit 1656. Het Scheepvaartmuseum beheert een omvangrijke en waardevolle historische collectie die het maritieme erfgoed van Nederland door de eeuwen heen, maar ook de hedendaagse representeert. Het museum “onderzoekt, bewaart en vertelt” de maritieme geschiedenis.

Jaarlijks ontvangt het museum ongeveer 300.000 bezoekers, daarnaast vinden in het museum een groot aantal (maritieme) evenementen plaats. In 2011 heeft HSM een ingrijpende verbouwing afgerond en is een nieuwe strategische koers ingezet. Door het recente vertrek van de algemeen directeur is de RvT op zoek naar een nieuwe algemeen directeur die HSM vanuit deze uitgezette strategie operationeel aanstuurt.

Profiel Algemeen Directeur ambitieus, verbindend, een publieksman/-vrouw, consequent’

De nieuwe algemeen directeur is:

  • een boegbeeld van het museum en een actieve vertegenwoordiger van het museum in alle relevante netwerken, nationaal zowel als internationaal. Hij/zij vertegenwoordigt de organisatie zowel intern als extern actief met name in de richting van de gemeente Amsterdam, bedrijfssponsors, stakeholders maar ook de landelijke overheid.
  • een inspirator en motivator voor het personeel bij het maken en uitvoeren van plannen; die bij de medewerkers het beste naar boven weet te halen en tot gedragen besluitvorming komt.
  • degene die niet alleen de branding en positionering van het museum, maar ook de inhoudelijke en wetenschappelijke kwaliteit van het museum bewaakt en daartoe de lijnen uitzet.
  • Op de hoogte van museale debatten en in staat daar keuzes in te kunnen maken.
  • iemand die cultuur en commercie weet te combineren en die inhoud en context combineert met zakelijk en financieel inzicht.
  • iemand die weet wat de bezoekers en andere stakeholders nu en straks willen (subsidiegevers, sponsoren, overheden, de Vereniging van Het Scheepvaartmuseum etc.), waar een museum aan moet voldoen en waar kansen en ambities liggen.
  • iemand die dit op een consequente wijze weet uit te dragen, koersvast is en in staat is het bestaande, unieke mecenas programma, Het Compagnie Fonds (HCF) (samen met o.a. haar bestuur) uit te breiden.

De functie-eisen en verdere informatie over het museum en de functie vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

U kunt reageren vóór 25 februari 2016.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
25 februari 2016
Dé opleiding gericht op ervaren toezichthouders

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons