Participatiecommissaris.nl

In opdracht van de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) is Nationaal Register operator van de website www.participatiecommissaris.nl en programmamanager van het Governance Platform ROM's. Met dit platform beogen de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen de verbinding tussen de commissarissen en de ROMs te verdiepen en hen een inspirerend netwerk te bieden. Thema’s en dilemma’s staan centraal. Immers, kennis is er in overvloed: over governance en organisatiestructuren, over strategie, financieel-economische en juridische vraagstukken. Een netwerk waar de dagelijkse praktijk van participatiecommissarissen met elkaar kan worden gedeeld, niet.

Hiervoor is nu het Governance Platform ROMs (GPR) opgericht door:

  • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij te Tilburg (BOM Capital)
  • InnovationQuarter te Den Haag (IQ)
  • Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds te Maastricht (LIOF)
  • Noord-Nederlandse Ontwikkelings Maatschappij te Groningen (NOM)
  • Participatiemaatschappij Oost Nederland te Apeldoorn (PPM Oost)

Meer informatie over dit project is te vinden op www.participatiecommissaris.nl.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons