Onderzoek naar functioneren van RvC's en RvT's onder druk

Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht spelen een belangrijke rol in de governance van organisaties. Best practices betreffende het functioneren van de Raad gaan echter impliciet uit van een situatie waarin de Raad zich in relatief rustig vaarwater bevindt. Verrassend genoeg is er weinig onderzoek gedaan naar de do’s en don’ts in de omgang met kritische situaties door Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht, terwijl dit juist de situaties zijn waarbij de Raad een cruciale rol speelt.

Nationaal Register heeft dr. Dennis Veltrop en prof. dr. Jaap van Manen van de Rijksuniversiteit Groningen verzocht onderzoek te doen naar het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht onder druk.  Wij maken voor dit onderzoek graag gebruik van uw inzichten en ervaringen om te begrijpen wat Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht effectief maakt in de omgang met kritische situaties en welke factoren hierbij een rol spelen. Uw medewerking is van groot belang voor het welslagen van dit onderzoek.
 

De resultaten worden gepresenteerd tijdens ons lustrumsymposium op 7 februari, Lees hier het congresverslag.

U kunt het onderzoek via deze pagina bestellen.

 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons